ஒலிக்கோப்புகள்

மொசில்லா தமிழ் உலாவி வெளியீட்டு விழா

சிவகாமிபெத்தாச்சிஅரங்கம்,
மைலாப்பூர்,
சென்னை.

நாள்– 20.08.2013

நேரம்மாலை 06.00 மணி

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் உரை :

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் உரை :

சுப்பையா அருணாசலம் உரை :

சுப்பையா அருணாசலம் உரை :

நல்ல தம்பி உரை :

நல்ல தம்பி உரை :

இல. சுந்தரம் உரை :

இல. சுந்தரம் உரை :

அருண் பிரகாஷ் உரை :

அருண் பிரகாஷ் உரை :

 

2 Comments

  1. selva sambath

    A good mission.—-selva sambath.

    Reply
  2. kavin

    how to get job in linux?

    Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: