Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

KanchiLUG வாராந்திர கலந்துரையாடல் – சனவரி 29 , 2023 – மாலை 4-5

அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த வாரம் KanchiLUG இல், ஞாயிற்றுக்கிழமை, சனவரி 29 , 2023 16:00 – 17:00 IST அன்று ஆன்லைன் சந்திப்பாக வாராந்திர கலந்துரையாடலைத் திட்டமிட்டுள்ளோம். சந்திப்பு இணைப்பு: meet.jit.si/KanchiLugWeeklyDiscussion இந்த வாராந்திர கலந்துரையாடல் ஒரு புதிய முயற்சியாகும், இது லினக்ஸ் மற்றும் FOSS உலகில் நடக்கும் விஷயங்களைப் பற்றி மிகவும் நட்புரீதியான...
Read more

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 4

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 4 நாள் – நேரம் – சனவரி 29 2023 ஞாயிறு காலை 11-12 வரை இணைப்பு : meet.jit.si/LearnGitWithUs Tasks: 1. How do you contribute to other non-owned repositories ? 2. Create  a repository and do a...
Read more

KanchiLUG வாராந்திர கலந்துரையாடல் – சனவரி 22 , 2023 – மாலை 6-7

அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த வாரம் KanchiLUG இல், ஞாயிற்றுக்கிழமை, சனவரி 22 , 2023 16:00 – 17:00 IST அன்று ஆன்லைன் சந்திப்பாக வாராந்திர கலந்துரையாடலைத் திட்டமிட்டுள்ளோம். சந்திப்பு இணைப்பு: meet.jit.si/KanchiLugWeeklyDiscussion இந்த வாராந்திர கலந்துரையாடல் ஒரு புதிய முயற்சியாகும், இது லினக்ஸ் மற்றும் FOSS உலகில் நடக்கும் விஷயங்களைப் பற்றி மிகவும் நட்புரீதியான...
Read more