மின் உரிமை மேலாண்மை / எண்முறை உரிமைகள் முகாமைத்துவம்

மின் உரிமை மேலாண்மை என்பது ஆங்கிலத்தில் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் அல்லது தி.ஆர்.எம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதை இவ்வாறு அழைப்பதை விட டிஜிட்டல் ரெஸ்ட்ரிக்சன் மேனேஜ்மென்ட் அதாவது மின் கட்டுப்பாடு மேலாண்மை என்று அழைக்கலாம் என ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மென் கூறுகிறார். சரி இந்த மின் உரிமை மேலாண்மை என்றால் என்ன ? “எண்முறை உரிமைகள் முகாமைத்துவம் … Continue reading மின் உரிமை மேலாண்மை / எண்முறை உரிமைகள் முகாமைத்துவம்