Author Archive: ச. குப்பன்

குறைந்த குறிமுறைவரிகளின் இயங்குதளங்கள் தொழில்முறை நிரலாளர்களுக்கு உதவியாக உள்ளனவா?

தற்போதைய சூழலில்குறைந்த குறிமுறைவரிகள் (Low-Code) அல்லது குறிமுறைவரிகளில்லாதவை(No-Code)  குறித்து விவாதங்கள் துவங்கிவிட்டன கடந்த பல ஆண்டுகளில், மென்பொருள் தயாரிப்பு மேம்பாட்டின் ஒட்டுமொத்த செயல்முறையை புதுமைப்படுத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் நிறுவனங்கள் நிறைய நேரத்தையும் சக்தியையும் முதலீடு செய்துள்ளன. அதனை தொடர்ந்து Agile பணிமுறைகள் மென்பொருள் உற்பத்தி வளர்ச்சியின் செயல்முறையை மிகவும் மென்மையாக்க உதவியது. இருப்பினும், மேம்படுத்துநர்கள் இன்னும் விரைவாகவும்…
Read more

பயனர் இடைமுகத்துடனான தந்திரமான தரவுத்தளம்(Magic data BASE with User Interface)

MUIbase என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் பயனர் இடைமுகத்துடனான தந்திரமான தரவுதளம்(Magic data BASE with User Interface )என்பது வரைகலை பயனர் இடை முகத்துடனான, நிரலாக்கம் செய்து பயன்படுத்திகொள்ளக்கூடிய தரவுத்தளமாகும். மேலும் MUIbase ஆனது ஒரு விரைவான நெகிழ்வான தரவுத்தள அமைப்பாகும். வசதியான, சக்திவாய்ந்த முறையில் தரவை நிர்வகிக்க விரும்பும் மேம்பட்ட மேசைக்கணினி பயனர்களை இது…
Read more

பெர்கனோ கட்டுபடுத்தலும் நிருவகித்தலும் (Percona Monitoring and Management (PMM)) எனும்கருவி

PMM என சுருக்குமாக அழைக்கப்பெறும் பெர்கனோ கட்டுபடுத்தலும் நிருவகித்தலும் (Percona Monitoring and Management) என்பது நம்முடைய MySQL, MongoDB அல்லது PostgreSQL ஆகியதரவுதள நிகழ்வுகளைக் கண்காணிக்க உதவுகின்ற ஒரு திறமூலக் கருவியாகும். இதன்உதவியுடன்நீண்ட காலமாக தரவுத்தளங்களைப் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் அவ்வாறான சேவையாளர்களின் உள்ளுறுப்புகளைப் கண்காணித்து, அவர்கள் என்னதான் செய்கிறார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்க முயற்சித்திடுக. MySQL இன்…
Read more

PyCaret(குறைந்த குறிமுறைவரிகள்/குறிமுறைவரிகள் இல்லாத): எளிதான இயந்திர கற்றல் மாதிரி உருவாக்கம்

இன்றைய விரைவான எண்ம உலகில் புதிய தகவல் அமைப்புகளை விரைவாக உருவாக்க நிறுவனங்கள் குறைந்த குறிமுறைவரிகள்/குறிமுறைவரிகள் இல்லாத (LC/NC) பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்திகொள்கின்றன. அதற்காக நமக்கு கைகொடுக்க வருவதுதான் இந்த PyCaret ஆகும் PyCaret என்பது R நிரலாக்க மொழியில் உருவாக்கப்பட்டCaretஇன் ( Classification And REgression Training என்பதன் சுருக்கமான பெயராகும்) பைதான் பதிப்பின் தொகுப்பாகும்…
Read more

லினக்ஸில் Sudoஎனும் கட்டளையை பயன்படுத்திகொள்வதற்கான காரணங்கள்

பாரம்பரிய யூனிக்ஸ் போன்ற கணினிகளில், புதியதாக நிறுவுகை செய்து பயன்படுத்திட துவங்கிடும்போது இருக்கும் முதன்முதலான ஒரேயொரு பயனாளருக்கு மட்டும்root என்று பெயரிடப் படுகிறது. இந்த root எனும் பயனாளரின் கணக்கைப் பயன்படுத்தி, கணினிகளில் உள்நுழைவுசெய்த பின்னர் இரண்டாம் நிலையிலான “சாதாரண( normal)l” பயனர்களை நாம் உருவாக்கி டலாம். அவ்வாறான துவக்கநிலைதொடர்புக்குப் பிறகு, கணினி களில் நாம்…
Read more

 மேககணினியில் தரவை எவ்வாறு சேமித்துநிர்வகிப்பது 

தனிநபர்களும் நிறுவனங்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஏறாளமான அளவில் தரவுகளை உருவாக்குகின்றனர். சமூக ஊடகங்கள்,எண்மபரிமாற்றங்கள், பல்பொருள்இணையம்(IoT) , நிறுவனங்களின் தரவுத்தளங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட இந்தவளாகத்தின் தரவு மிகவும் சிக்கலானது, வளாகத்தில் உள்ள தரவு சேமிப்பக தீர்வு போதுமானதாக இல்லை. இதன் விளைவாக, நிறுவனங்கள் மேககணினி அடிப்படையிலான சேமிப்பகத்திற்கு மாறுகின்றன. இந்தக் கட்டுரை மேககணினி தரவு மேலாண்மை…
Read more

Getline எனும் செயலியின் மூலம்  பயனர் உள்ளீட்டை (பாதுகாப்பாக) படிப்பது 

C எனும் கணினிமொழியில் சரங்களைப் படிப்பது மிகவும் பாதுகாப்பற்ற செயலாக இருந்துவந்தது. பயனாளரிடமிருந்து பெறுகின்ற உள்ளீட்டைப் படிக்கும்போது, சி செந்த நூலகத்திலிருந்து gets எனும் செயலியைப் பயன்படுத்த நிரலாளர்களில் சிலர் ஆசைப்படலாம். gets எனும் செயலியின் பயன்பாடு மிகவும் எளிமையானது: char *gets(char *string); இதுவே Gets எனும் செயலியைப் பயன்படுத்தி செந்தரஉள்ளீட்டிலிருந்து படிக்கின்றது ஒரு…
Read more

GitDuckஎனும் மேம்படுத்துநர்களின் திறமூலக்கருவி

  GitDuck என்பது மேம்படுத்துநர்களுக்கான ஒரு திறமூல ஒத்துழைப்புக் கருவியாகும். GitDuck என்பது தொலைநிலையில் பணிபுரியும் மேம்படுத்து நர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிரலாக்க கருவியாகும்.அதாவது மேம்படுத்துநர்கள் தங்கள் திரையைப் பதிவுசெய்து, அவர்களின் குறிமுறைவரிகளை கானொளி நேர முத்திரைகளுடன் இணைக்கவும், ஊடாடும் குறிமுறைவரிகளின் கானொளிகளை உருவாக்கவும் இது அனுமதிக்கிறது. Duckly என்பது ஒரு IDE செருகுநிரலாகும், இது…
Read more

குறிமுறைவரிகளில்லாத((No Code) முதன்மையான திறமூல கருவிகள்(Tools)

அறிமுகம் “ஒரு குறிமுறைவரிகளில்லாத மேம்படுத்திடும் தளமானது, நிரலாளர்கள், நிரலாளர்கள் அல்லாதவர்கள், பாரம்பரிய கணினி நிரலாக்கத்திற்கு பதிலாக வரைகலை பயனாளர் இடைமுகங்கள் , உள்ளமைவு மூலம் பயன்பாட்டு மென்பொருளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.” ஒவ்வொரு நாளும் நம்மைச் சுற்றி இவ்வாறான பல்வேறு மென்பொருள் கருவிகளும் , பயன்பாடுகளும் உருவாக்கப் பட்டு பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன. “அவர்கள் அதை எவ்வாறு உருவாக்கு…
Read more

மேககணினி சேவை வழங்குநர்களைப் பற்றி திறமூல மேம்படுத்துநர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள்

  பொதுவாக மேககணினியில் அடுக்குகளானவை(layer) கணினிகளின் இயக்க நேரத்தில் இணைந்து செயல்படும் வகையில்வரையறுக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. அதனை பலர் மேககணினியின் புதிய எல்லையாக கருது வதால்,கடந்த பல ஆண்டுகளாக இவை மென்பொருள் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன.இருப்பினும்,இது தனிப்பட்ட ஈடுபாட்டுடன் தொழிலகங் களிலும் கணினியிலும் மேககணினியை எவ்வளவு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை நாம் ஒப்புக் கொள்வதைப் பொறுத்தது…
Read more