திறந்த மூல கயெக பாவனையாக்கிகள் (CNC Simulators)

ஏன் பாவனையாக்கிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்? கயெக நிரலாக்கம் (CNC Programming) பற்றிய அடிப்படைகளை முந்தைய கட்டுரையில் காணலாம். புதிதாக நிரல் பயில்வோர் தங்கள் நிரலை ஓட்டிப் பார்க்க ஒரு எளிதான வழி தேவை.  கயெக எந்திரங்கள் விலை உயர்ந்தவை. மேலும் உற்பத்திக்குப் பயன்படும் எந்திரங்களின் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டியதில்லை. அனுபவமுள்ள நிரலாளர்கள்கூட கயெக நிரலாக்கத்தில் மிகப்…
Read more

Machine Learning – 14 – Bivariate (Explanatory Data Analysis)

இரண்டு variables எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளன என வரைபடம் வரைந்து பார்ப்பது bi-variate analysis ஆகும். இதன் X-அச்சில் ஒன்றும் Y-அச்சில் மற்றொன்றும் வைத்து வரைபடம் வரையப்படும். இங்கு ஒவ்வொரு வீட்டினுடைய sqft அளவைப் பொறுத்து அதன் விற்பனை விலை எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பது scatter plot, heatmap ஆகியவை மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளன. HeatMap-ல் இரண்டு…
Read more

Machine Learning – 13 – Univariate (Explanatory Data Analysis)

நமது தரவுகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என விரிவாக ஆராய்ந்து பார்ப்பதே Explanatory Data Analysis ஆகும். ஒரே ஒரு column-ல் உள்ள தரவுகளை மட்டும் எடுத்து ஆராய்வது univariate எனவும், இரண்டு column-ல் உள்ளவை எவ்விதத்தில் ஒன்றோடொன்று தொடர்பினை ஏற்படுத்துகின்றன என ஆராய்வது bivariate எனவும், பல்வேறு columns இணைந்து எவ்வாறு ஒரு target column-ன் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது…
Read more

Machine Learning – 12 – Outliers, Removal ஐக் கண்டறிதல்

Outlier என்பது மற்ற தரவுகளிலிருந்து வேறுபட்டு சற்று தள்ளி இருக்கும் தரவு ஆகும். 5,10,15,20…75 எனும் மதிப்பினைக் கொண்டிருக்கும் தரவு வரிசைகளில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் 15676 எனும் எண்ணைக் கொண்டிருப்பின், அதுவே outlier ஆகும். இதைத் தான் நாம் கண்டறிந்து களைய வேண்டும். கீழ்க்கண்ட உதாரணத்தில், உள்ளீடாக உள்ள கோப்பிற்குள் இருக்கும் outliers ஒவ்வொரு column-லும் கண்டறியப்பட்டு …
Read more

SRM வள்ளியம்மை பொறியியல் கல்லூரியுடன் இணைந்து செயல்படும் கணியம் அறக்கட்டளை

டிசம்பர் 22 2018 அன்று, கணியம் அறக்கட்டளையும் SRM வள்ளியம்மை பொறியியற் கல்லூரியும் இணைந்து பல செயல்பாடுகள் செய்யும் வகையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தமிழ்க்கணிமை சார்ந்த மென்பொருட்கள் உருவாக்கவும், ஆய்வுகளுக்கும் கணியம் அறக்கட்டளை உதவி புரியும். மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பல்வேறு தொடர் பயிற்சிகள் மூலம் அவர்கள் கட்டற்ற…
Read more

MySQLஇற்கும் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்ததிற்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை

தற்போது வியாபார நிறுவனங்களனைத்தும் மேககணினியின் அடிப்படைகட்டமைவில் தரவுதளங்களை கையாள உதவவருவதுதான் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளமாகும் இது MySQLஇன் ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றுவதுமட்டுமல்லாமல் மிகுதி செயல்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ SQLஎன்பதை ஒத்திருக்கின்றன ஆயினும் இந்த TiDB ஆனது MySQLஇற்கு சிறிது வித்தியாசமானது அவை பின்வருமாறு 1.பொதுவாக MySQL ஆனது பிரதிபலிப்பு மூலம் அளவிடப்படுகின்றது ….
Read more

கயெக நிரலாக்கம் (CNC Programming)

கணினி எண்ணிம கட்டுப்பாட்டு (Computer Numerically Controlled) எந்திரங்களைத் தமிழில் அஃகுப்பெயராக கயெக எந்திரங்கள் என்று கூறலாம். கணினி கட்டுப்பாட்டில் மரவேலை வழிச்செயலி (Woodworking Router), மின்ம வெட்டல் (Plasma Cutting), சீரொளி வெட்டல் (Laser Cutting), செதுக்கல் (Engraving), பற்றவைத்தல் (Welding) போன்ற பல எந்திரங்களை இயக்கலாம். இக்கட்டுரையில் கயெக கடைசல் இயந்திரம் (CNC…
Read more

தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் – மின்னூல் – இரா. அசோகன்

  நூல் : தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஆசிரியர் : இரா. அசோகன் மின்னஞ்சல் : ashokramach@gmail.com அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-ShareAlike உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்….
Read more

முடிவடையும் 2018 ஆம் ஆண்டின் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

1. Cdrtfeஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது வெளிப்புற நினைவகமான குறுவட்டு(CDs), நெகிழ்வட்டு ( DVDs) ஆகியவற்றில் நாம் பாதுகாப்பாக பிற்காப்பாக வைத்து கொள்ள விரும்பும் .wav, .mp3, .flac and .oggபோன்ற எந்தவகை கோப்பகளையும் கொண்டுசென்று எழுதிட உதவுகின்றது இதனை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள cdrtfe.sourceforge.io/ எனும் இணையமுகவரிக்கு செல்க 2.Shotcut என்பது கானொளிபடகாட்சி கோப்புகளை…
Read more

எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்ட்டாக் – அறிமுகம்

ஒரு நிரலரின் கணினியில் உருவாகிற மென்பொருளைப் பயனருக்குக் கொண்டுபோய் சேர்ப்பதற்கிடையே பல்வேறு படிநிலைகள் உள்ளன. பின்வரும் படங்களின் உதவியுடன் அவற்றைப் புரிந்துகொள்ள முயல்வோம். ஒவ்வொரு மென்பொருளுக்கும் ஒரு பதிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு  (Version control system) இருக்கவேண்டும். நிரலர்கள், ஒவ்வொரு நாளூம், பலமுறை தமது நிரலை பதிப்புக் கட்டுபாட்டுக்கு அனுப்பியவண்ணம் இருப்பர். நிரலர்கள் அனுப்புகிற, இந்த…
Read more