Open source softwares

Liferay Portal எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

Liferay Portal என்பது உலகின் முன்னனி நிறுவனங்களின் ஒரு திறமூல இணையவாயில் வரைச்சட்டமாகும் இது ஒருங்கிணைந்த இணைய வெளியீடு, உள்ளடக்க மேலாண்மை, , சேவை சார்ந்த கட்டமைப்பு , அனைத்து முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புகளுடனான இணக்கத்தன்மை ஆகியவற்றை வழங்குகின்றது இதன்முதன்மையான வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு இது ஒரு முழுமையான வசதி வாய்ப்புகளுடன் கூடியஇணைய வெளியீடாகும்…
Read more

DeviceHive எனும் அளவிடக்கூடிய திறமூல M2M மேம்பாட்டு தளம் ஒரு அறிமுகம்

பொதுமக்கள் அனைவரும் தற்போது எந்தவொரு பணியையும் செய்வதற்காக எளிய வழிகளைத் தேடுகின்றனர் மேலும் அவை எளிதாக செயல்படவேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கின்றனர் அந்த எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏதுவாக புதிய கண்டுபிடிப்பின் வாயிலாக பெரும்பாலான பணிகள் இயந்திரங்களின் வாயிலாக தானியங்கியாக செயல்படுமாறு மேம்படுத்தபட்டுவருகின்றன அதிலும் தொழிலகங்களில் அவ்வாறு இயந்திரங்கள் தானியங்கியாக செயல்படுவதற்கு M2M எனும் தொழில்நுட்பமானது அத்தியாவசிய தேவையாக சமீபத்தில்…
Read more

Notepad++ ஒருஅறிமுகம்

விண்டோ இயக்கமுறைமையை பயன்படுத்திடும் அனுபவசாலிகள் பலர் நாங்கள் ஏற்கனவே நோட்பேடு எனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொண்டுதானே இருக்கின்றோம் தற்போது மீண்டும் Notepad++ என்பது எதற்கு என வாதிடுவார்கள் நிற்க பல்வேறு கணினிமொழிகளின் நிரலாளர்கள் புதிய பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக தாமறிந்த கணினிமொழிகளில் குறிமுறைவரிகளை எழுதிடும்போது புதிய Notepad++ஆனது அவர்களுடைய கணினிமொழிகளின் மூலக்குறிமுறைவரிகளை திருத்தம் செய்வதை ஆதரிக்கின்றது அதனால்…
Read more

GNUmed எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

GNUmedஎன்பது மருத்துவ ஆவணங்களை மின்னனுஆவணங்களாக பராமரித்திடஉதவிடும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ மேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுஉலகமுழுவதுமுள்ள நல்ல திறனுள்ள மருத்துவர்களும் நிரலாளர்களும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது மருத்துவர்கள் மட்டுமல்லாது ,மருந்தாளுநர்கள் மருத்துவ உதவியாளர்கள் செவிலியர்கள் மனநல மருத்துவர்கள் போன்ற அனைத்து மருத்துவம் தொடர்பானவர்களுக்கும் தங்களுடைய பணியை…
Read more

You Tube என்பதற்கு மாற்றான YouPHPTubeஎனும்கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

YouPHPTube என்பது காட்சி படங்களை எளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளஉதவிடும்PHP எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டதொரு கட்டற்றகட்டணமற்ற கானொளி இணையபயன்பாடாகும் இதில் Youtube, Vimeoஎன்பன போன்ற இணையபக்கங்களை போன்று நேரடியாக கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் நம்முடைய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவும் உதவுவதற்காக நமக்காகவென தனியானதொரு இணைய பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதில் நமக்கென தனியாக கணக்கெதுவும் உருவாக்கிடாமல்…
Read more

ஒற்றையான PHP கோப்பின் வாயிலாக Adminer என்பதன் துனையுடன் தரவுதளம் முழுவதையும் நிருவகிக்கமுடியும்

Adminer என்பது GPL 2 அல்லது அப்பாச்சி எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில்வெளியிடப்பட்ட MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, SimpleDB, Elasticsearch, MongoDB ஆகிய அனைத்து தரவுதளங்களுடன் ஒ த்தியங்ககூடிய PHP இல் உருவாக்கப்பட்ட தரவுதள சேவையாளரை கட்டுபடுத்தி மேலாண்மை செய்வதற்கான ஒரு கட்டற்றபயன்பாடாகும் இதனை நாம் பயன்படுத்திடும்போது எந்தவொரு தரவுதள சேவையாளரையும்…
Read more

Gpg4win எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்

மின்னனு கையொப்பம் ,மறையாக்கம் ஆகிய தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் மின்னஞ்சல்களையும் கோப்புகளையும் பாதுகாப்பாக கொண்டுசெல்ல உதவுவதுதான்  Gpg4win எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்றபயன் பாடாகும் இதில்மறையாக்க தொழில்நுட்பமானது தேவையற்றவர்களை  குறிப்பிட்ட ஆவணத்தை படித்தறியமுடியாமல் தடுக்கின்றது அவ்வாறே மின்னனு கையொப்பதொழில்நுட்பமானது வேறுயாரும் குறிப்பிட்ட ஆவணத்தினை திருத்தம் செய்யமுடியாதவாறு தடுக்கின்றது இதன்பின்புலத்தில் GnuPG எனும் கருவி மறையாக்கம் செய்திடும் செயலை செயல்படுத்திடுகின்றது …
Read more

மெய்நிகர் கணினியை உருவாக்கிடGNOME Boxes எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

புதிய சூழலில் நம்முடைய பயன்பாடு எவ்வாறு செயல்படும் என கணினியின் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி மேம்படுத்த விழையும் நிரல்தொடராளர்கள் அல்லது புதியவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய அனுபவத்தை வளர்த்து கொள்ளவும் புதிய செயல்திட்டத்தை செயல்டுத்தி வெவ்வேறு சூழல்களில் அதன் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் அறிந்து கொள்ளவும் விழைபவர்களுக்கு GNOME Boxes எனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது ஒரு சிறந்த கருவியாக…
Read more

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவிடும் ஆண்ட்ராய்டின் கட்டற்ற பயன்பாடுகள்

வலைபூக்களிலும் ,சமூதாய இணையதளங்களிலும் மின்புத்தகங்களிலும் தத்தமது கருத்துகளை எழுதி வெளியிடுவதற்கு எழுத்தாளர்கள் கணினிக்கு பதிலாக தங்களுடைய கைபேசி வாயிலாகவே எழுதவிரும்புகின்றனர் அவ்வாறு கைபேசி வாயிலாக எழுதுவதற்காக அதிலும் ஆண்ட்ராய்டு சாதனங்களின் வாயிலாக எழுதுவதற்கு உதவிடுவதற்காக பின்வரும் ஆண்ட்ராய்டின் கட்டற்ற பயன்பாடுகள் பேருதவியாய் இருக்கின்றன 1. Markor எனும் ஆண்ட்ராய்டின்கட்டற்ற பயன்பாடானது எளிய நெகிழ்வுதன்மையுடன் கூடிய உரைபதிப்பானாக…
Read more

JPG உருவப்படங்களை விரைவாக ஒரு படவில்லைகாட்சிபோன்று காண உதவிடும் ImageGlassஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

விண்டோ 10 இயக்கமுறைமை பயன்படுத்திடும் கணினியிந் கோப்பகத்தில் நாம் சேமித்துவைத்துள்ள JPG வடிவமைப்பிலுள்ள உருவப்படங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக படவில்லைகாட்சிபோன்ற காணவிரும்புவோர் Image Glass எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டினை கொண்டு மிகவிரைவாக காணமுடியும் இது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக GPL 3.0 எனும்அனுமதியின் அடிப்படையில்வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது JPG, GIF, PNG, WEBP, SVG, RAW ஆகிய உருவப்படங்களின் வடிவமைப்புகளை…
Read more