Open source softwares

கட்டற்ற கையடக்ககானொளிபடக்கருவி

பொதுமக்கள் தங்களுடைய கானொளி படங்களை தாங்களே திருத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக தற்போது open Shot Portable 2.4.4 (video editor) எனும் கட்டற்ற கையடக்ககானொளி படக்கருவி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது கானொளி காட்சி படங்களை முழுமையாக தொகுப்பதற்காக உதவுகின்றவகையிஸ் முழு வசதி வாய்ப்புளையும் கொண்டதொரு பயன்பாடாக விளங்குகின்றது , எனவே இதனைகொண்டு நம்முடைய பயணத்தின் போது கூட…
Read more

Corona Tracker கோரானா பயனப்பாதைகண்டுபடிப்பாளர் & கொரானா புள்ளிவிவரம் (CoronaStats)

a.Corona Tracker கோரானா பயனப்பாதைகண்டுபடிப்பாளர் கோரானா நச்சுயிரி பயன்பாடானது iOS செயல்படும் கைபேசிகளில் தகவல் கள் அனைத்தையும் பெறுவதற்கான ஒரு கட்டணமற்ற கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு கோரானா நச்சுயிரி தொடர்பான மிகச்சமீபத்திய அனைத்து தரவுகளையும் காண்பிக்கும் மேலும் அந்த தரவுகளை தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்டு காண்பிக்கும். இரண்டு நிலை விவரங்களுடன் விநியோக வரைபடமாக…
Read more

CudaText எனும் பயன்பாடு

CudaText என்பது Lazarus இல் எழுதப்பட்ட ஒரு குறுக்கு-தள உரை பதிப்பாளர் பயன்பாடாகும். இது ஒரு திற மூல செயல்திட்டமாகும். இது தன்னுடைய இயக்கத்தினை மிக வேகமாகத் துவங்குகின்றது (CPU 0.3 நொடி ~ 30 செருகுநிரல்களுடன், லினக்ஸில் CPU இன்டெல் கோர் i3 3Hz இல்). இது பைதான் துணை நிரல்களான செருகுநிரல்கள், linters,…
Read more

அதிநவீன அறிவியல் ஆய்விற்கு உதவும் BOINC எனும் கையடக்கபயன்பாடு

பொதுவாக நாம் அனைவரும் பயன்படுத்தி வருகின்ற கணினியில் செயல்படும் திறன்கொண்ட அதிநவீன அறிவியல் ஆய்விற்கு உதவுகின்ற கையடக்க BOINC 7.16.5 Rev 2 எனும் பயன்பாடானது தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப் பட்டுள்ளது. இந்த கையடக்க BOINC என்பது ஒரு சிறிய பயன்பாடாக தொகுக்கப்பட்ட விநியோகிக்கப்பட்ட கணினி செயல் திட்டமாகும்,, எனவே நம்முடைய பயணத்தின் போது…
Read more

PlantUML எனும் கட்டற்றகருவி

PlantUml என்பது ஒரு எளிய உரை விளக்க மொழியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சில UML வரைபடத்தை விரைவாக உருவாக்க அனுமதிக்கின்ற ஒரு திறமூல கருவியாகும். இது எளிய மனிதர்களால் படிக்கக்கூடிய உரை விளக்கத்தை மட்டுமே பயன்படுத்தி UML வரைபடங்களை வரைய உதவுகின்றது. இதில் வரைபடத்தினை வரையும்போது மிககவனமாக இருக்கவேண்டும், ஏனென்றால் சீரற்ற வரைபடங்களை வரைவதிலிருந்து இது…
Read more

யூடியூப் “செயலி”யை மூடிய பிறகும் கேட்பது, விளம்பரம் இல்லாமல் கேட்பது எப்படி?

யூடியூப் தான் இன்றைய நிலையில் இரண்டாவது மிகப் பெரிய தேடுதல் பொறி. சமையலில் தொடங்கி, படம் வரைவது, படம் பார்ப்பது, பாடம் படிப்பது என்று யூடியூபைப் பல காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால், யூடியூப் தளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கும் யூடியூப் செயலியை அலைபேசியில் பயன்படுத்துவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. யூடியூப் தளத்தைக் கணினியில் பார்க்கும் போது நாம் வேறு…
Read more

BlissRoms எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்

BlissRoms என்பது ஆண்ட்ராய்டை அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு கட்டற்ற இயக்கமுறைமையாகும் ,இதுஅப்பாச்சி உரிமம் V2.0, குனு பொது உரிமம் 3.0 (GPLv3) ஆகிய உரிமங்களின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின்பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இது பல தனிப்பயனாக்குதலுக்கான விருப்பங்களையும் கூடுதல் பாதுகாப்பு வசதிகளையும் உள்ளடக்கியது. நம்முடைய எல்லா சாதனங்களிலும் இயங்கக்கூடிய தரமான ROM/OS வழங்குவதிலும், எல்லா தளங்களிலும் ஒத்திசைவாக செயல்படுவதன் மூலம்…
Read more

இணைய உலாவலுக்கு உதவிடும் Braveஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

தனிப்பட்டமுறையில் திறமூல இணைய உலாவல் அனுபவத்தை பெறுவதற்கு  Brave எனும் கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாடு பேருதவியாய் விளங்குகின்றது. இது விண்டோ, மேக் லினக்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது. கூகிளின் திறமூல குரோம் செயல்திட்டத்தின் மேல் கட்டமைக்கப்பட்ட, Bweb உலாவி என்பது வலைத்தள கண்காணிப்பாளர்களை தானாக முடக்குவதன் மூலமும், தொல்லை…
Read more

gretl எனும் பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்

gretl என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் குனு பின்னடைவு, பொருளாதார அளவியல் கால-தொடர்களின் நூலகம் (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library)என்பது சி நிரலாக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட பொருளாதார அளவீட்டு பகுப்பாய்விற்கான ஒரு குறுக்கு-தள பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொகுப்பு ஆகும். இது இலவசமென்பொருள் அறக்கட்டளையால் வெளியிடப்பட்ட தொரு இலவச, திற மூல பயன்பாட்டு மென்பொருளாகும் ….
Read more

WinCDEmu எனும் கட்டற்ற கருவி

WinCDEmu என்பது ஒரு கட்டற்ற குறுவட்டு / நெகிழ்வட்டு / BD இன் முன்மாதிரி கருவிஆகும். இது விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோ ர் எனும் இணையஉலாவியில் சொடுக்குவதன் மூலம் வன்தட்டுகளில் imageஐபதிவேற்றம் செய்திட அனுமதிக்கின்றஒரு கருவியாக திகழ்கின்றது. ஏதேனுமொரு ISO image ஐபதிவிறக்கம் செய்து அதை காலியான வெற்று வட்டில் பதிவுசெய்திடாமல்நேரடியாக பயன்படுத்த விரும்பினால், இந்தWinCDEmu ஆனதுஅவ்வாறான…
Read more