Open source softwares

இணைய வழி கல்விகற்பதை ஊக்குவிப்பதற்கான கூடுதல்வசதிவாய்ப்புகள்

உலகெங்கிலும் கொரானா பரவியுள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் மாணவர்கள் எவரும் எங்கிருந்தும் கல்விகற்பதற்கான மிகவும் வசதியான சூழலை வழங்குவதில் ஒரு நல்ல இணையவழிகற்றல் தளமானதுமிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. கல்வி கற்பிப்பதற்காக நேரடியாக வகுப்புகளை நடத்தஇயலாத தற்போதைய சூழலில் ஆசிரியர்களுக்கு அவ்வாறான வகுப்புகள் நடத்துவதற்கான ஒரு வழி தேவையாகும், கல்வி கற்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு அவ்வாறான கற்றலை எளிதாக்க…
Read more

GParted

GParted என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் ஜினோம் பகிர்வு பதிப்பாளர்(GNOME Partition Editor)என்பது கணினியின் நினைவகங்களில் பாகப்பிரிவுகளை உருவாக்குவதற்கும், மறுசீரமைப்பதற்கும்,அவற்றை நீக்குவதற்கும் பயன்படுகின்றது. நினைவகங்களில் ஏற்கனவே உள்ள பாகப்பிரிவு அட்டவணைகளைக் கண்டறிந்து அவைகளை கையாளவும் இது பாகப்பிரிவு பிரிக்கப்பட்டதிலிருந்து libpartedஆக செய்யப்பட்டதைப் பயன்படுத்துகிறது. இதில் கோப்பு முறைமை வாய்ப்புகளின் கருவிகள் libparted இல் சேர்க்கப்படாத கோப்பு முறைமைகளை…
Read more

பின்தொடர்பவர்களை கட்டுபடுத்துபவர்(Tracker Control)

நம்முடைய பயன்பாடுகளை பிறர் கண்காணிப்பது குறித்து நமக்கு அறிவித்தல், அதிகாரம் அளித்தல் அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்வதே இந்த பின்தொடர்பவர்களை கட்டுபடுத்துபவர்(TrackerControl) எனும் பயன்பாட்டின் அடிப்படை நோக்கமாகும், அதாவது எந்தவொரு பயன்பாடும் அதனுடைய பயனாளரின் நடத்தை பற்றிய தரவு சேகரிப்பு செய்வது பற்றிய தகவளை அளிப்பதாகும் . இந்த கண்காணிப்பைக் காட்சிப்படுத்த, பேராசிரியர் மேக்ஸ் வான் கிளீக்…
Read more

பாதுகாப்பான தேர்வு உலாவி( Safe Exam Browser(SEB))

பாதுகாப்பான தேர்வு உலாவி( Safe Exam Browser(SEB)) என்பது இணையத்தின் வாயிலான நேரடியாக தேர்வுகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ள உதவதயாராக இருக்கின்ற ஒரு இணைய உலாவி-சூழலாகும் . இம்மென்பொருளானது எந்தவொரு கணினியையும் பாதுகாப்பான பணிநிலையமாக மாற்றுகிறது. இது எந்தவொரு பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது மேலும் இணையவாயிலான தேர்வினை எழுதிடும் எந்தவொரு மாணவனும் அங்கீகரிக்கப்படாத வளங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது….
Read more

avidemux-எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

avidemux என்பது ஒரு எளிய கானொளி காட்சி பதிப்பாளர் ஆகும், இது கானொளி காட்சிகளைஎளிதாக வெட்டுதல், வடிகட்டுதல் , குறியாக்கம் செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இது AVI, DVD ஆகியவற்றிற்கு இணக்கமான MPEG கோப்புகளையும், MP4 , ASF உள்ளிட்ட பல்வேறுவகையான கோப்புகளையும் ஆதரிக்கின்றது. இதன்வாயிலாக செயல்திட்டங்கள், பணி வரிசை , சக்திவாய்ந்த…
Read more

வினவல் மரம்(QueryTree)

Query Tree என்பது தரவுத்தளங்களின் சக்திவாய்ந்த, பாதுகாப்பான ,நெகிழ்வான,அறிக்கையிடலிற்கும் காட்சிப்படுத்தலுக்குமான தொரு கருவியாகும், இது பொதுமக்கள் தங்களுடைய மென்பொருளின் அல்லது பயன்பாட்டின் தரவுகளை எளிதாக அணுகவும் புரிந்துகொள்ளவும் அனுமதிக்கின்றது. இதுநாம் உருவாக்க விரும்பும் நமது பயன்பாட்டிற்கான தற்காலிக அறிக்கைக்கும் காட்சிப்படுத்தலுக்குமான ஒரு திறமூல தீர்வாக அமைகின்றது. தனிப்பட்டநபர்களுக்குஇது கட்டணமற்றது , விண்டோ,இணையம்ஆகியவற்றில் செயல்படும் திறன்மிக்க இதனை…
Read more

Ventoy எனும் கட்டற்றகருவி ஒருஅறிமுகம்

வென்டோய்( Ventoy) என்பது கணினியின் இயக்கத்தை USB இயக்ககத்திலிருந்து துவக்ககூடிய வகையில் USB இயக்ககத்தின் ISO கோப்புகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கட்டற்ற கருவியாகும். இதன் மூலம், கணினியின் இயக்கமானது பிரச்சினை எதுவும் இல்லாமல் துவங்குவதற்காக அதனுடைய வண்தட்டை மீண்டும் மீண்டும் வடிவமைக்க (format )தேவையில்லை, அதற்குபதிலாக மிகஎளிய வழிமுறையாக ISO கோப்பை USB இயக்ககத்தில் நகலெடுத்து…
Read more

திறந்த படிவம் (OpenFOAM)

திறந்த படிவம் (OpenFOAM) என்பது ஒரு கட்டணமற்ற, கட்டற்ற CFD மென்பொருளாகும், இது OpenCFD Ltd என்றநிறுவனத்தாரால்2004 இல் முதன்முதல் உருவாக்கப்பட்டது. வணிகநிறுவனங்களிலும் , கல்வி நிறுவனங்களிலும் பொறியியல், அறிவியல் ஆகி யதுறைகளில் இது ஒரு பெரிய பயனாளர் தளத்தைக் கொண்டுள்ளது. வேதியியல் எதிர்வினைகள், கொதித்தலும்( turbulence ) வெப்பப் பரிமாற்றமும், ஒலியியல், திட இயக்கவியல்…
Read more

இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (NLP), காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு spaCy யைப் பயன்படுத்துதல்

spaCy என்பது ஒரு திறமூல பைதான் நூலகமாகும், இது உரைகளிலான தரவை இயந்திர நட்பு வில்லைகளாக பிரித்திட உதவுகிறது. உரையை சுத்தம் செய்வதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் காட்சிப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான கருவிகள் இதில் உள்ளன, மேலும்இது இயற்கையான மொழி செயலாக்கத்திற்கு உதவுகிறது. இயற்கையான மொழி செயலாக்கம் (Natural language processing (NLP)) என்பது உரைவடிவிலான தரவுகளை பயன்படுத்திகொள்ளும்போதான…
Read more

FuryBSD எனும் இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்

இது ஒரு சக்திவாய்ந்த, சிறிய, புதிய, திற மூல FreeBSD இன்அடிப்படையிலான இயக்கமுறைமையாகும். இது அதனுடைய வரைகலை இடைமுகத்துடன் PC-BSD , TrueOS ஆகியவை போன்ற கடந்த கால மேஜைக்க்கணினி BSD செயல்திட்டங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றது மேலும் நிறுவுகைசெய்திடாமல் நேரடியாகசெயல்படும், கலவையான USB / DVD image போன்ற கூடுதல் கருவிகளை சேர்க்கின்றது. இது பயன்படுத்த…
Read more