Open source softwares

WinCDEmu எனும் கட்டற்ற கருவி

WinCDEmu என்பது ஒரு கட்டற்ற குறுவட்டு / நெகிழ்வட்டு / BD இன் முன்மாதிரி கருவிஆகும். இது விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோ ர் எனும் இணையஉலாவியில் சொடுக்குவதன் மூலம் வன்தட்டுகளில் imageஐபதிவேற்றம் செய்திட அனுமதிக்கின்றஒரு கருவியாக திகழ்கின்றது. ஏதேனுமொரு ISO image ஐபதிவிறக்கம் செய்து அதை காலியான வெற்று வட்டில் பதிவுசெய்திடாமல்நேரடியாக பயன்படுத்த விரும்பினால், இந்தWinCDEmu ஆனதுஅவ்வாறான…
Read more

Speedtest, Fast, iPerfஆகிய மூன்று திறமூல கருவிகள் மூலம் ந ம்முடைய இணையம் அல்லது பிணைய வேகத்தை சரிபார்த்திடலாம்.

நம்முடைய கணினியின் இணைப்பு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை சரிபார்த்து ஏற்புகை செய்திடமுடியும் அவ்வாறு இணையத்தின் அல்லது பிணையத்தின் இணைப்பு வேகத்தை கட்டளை வரிகளின் வாயிலாக சரிபார்த்திடுவதற்காக Speedtest, Fast, iPerf ஆகிய மூன்று திற மூல கருவிகளும் உதவுகின்றன. 1. Speedtestஎனும் திறமூல கருவி இது அனைவராலும் விரும்பும் ஒரு…
Read more

AcademiX ஒரு அறிமுகம்

அகாடெமிக்ஸ் குனு / லினக்ஸ் என்பது ஒரு டெபியன் சார்ந்த லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை வெளியீடாகும், இது கல்விக்கான பல்வேறு இலவச மென்பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது குறிப்பாக இது தொடக்கப்பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை அனைத்துநிலையிலும் கல்விபயில்வதற்காவே உதவிடுமாறு இந்த வெளியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் அமைந்துள்ளன அதாவது கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், புவியியல், உயிரியல், புள்ளியியல், மின்னணுவியல், அமெச்சூர்…
Read more

Rufusஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

ரூஃபஸ் என்பது யூ.எஸ்.பி விசைகள் / பென்ட்ரைவ்கள், மெமரி ஸ்டிக்ஸ் போன்றவைகளை கணினியின் இயக்கத்தை துவக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைத்து உருவாக்க உதவும் ஒரு பயன்பாடாகும்.இதன்வாயிலாக FAT/FAT32/NTFS/exFAT/UDF/ReFS என்பன போன்ற யூ.எஸ்.பி மெமரி ஸ்டிக்ஸ் களை எளிதாக வடிவமைத்திடலாம் வெளியிலிருந்து எந்தவொரு கோப்புகளின் துனையில்லாமலேயே இதனைகொண்டு பழைய MS-DOS/ துவக்ககூடியFreeDOS ஐ கூட நாமே உருவாக்கமுடியும் மேலும்…
Read more

Math Tricks Workout-

  Math Tricks Workout என்பது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடாகும், இது தொடர் எண்கணித பயிற்சிகளை பயன்படுத்தி நமது மூளையின் கணக்கீட்டு திறன்களை மேம்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும் நகரங்களில்உள்ள ஜிம் மையங்கள் ஆனவை நம்முடைய உடலுக்கு நல்ல பயிற்சியை அளிக்கின்றன என நாம் நம்புகின்றோம் அல்லவா, அவ்வாறே கணிதமானது நம்முடைய மூளைக்கு. நல்ல பயிற்சியை வழங்குகின்றது உடற்பயிற்சி…
Read more

SourceTail எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற கணினிமொழிகளின்மூலக்குறிமுறைவரிகளின் உலாவி

Sourcetrail என்பது ஒரு அனைத்து தளங்களிலும் செயல்படும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற கணினிமொழிகளின்  மூலக்குறிமுறைவரிகளுக்கான உலாவி பயன்பாட்டுகருவியாகும். இது அறிமுகமில்லாத மூலக் குறிமுறைவரிகளை கூட பயனுள்ள பயன்பாடாக மெருகூட்டிட உதவுகிறது. தற்போது இது சி, சி ++, ஜாவா ,பைதான் போன்ற கணினிமொழிகளின் மூலக் குறிமுறைவரிகளில் நிலையான பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகிறது . வரைபட காட்சிப்படுத்தல் ,குறிமுறைவரிகளின்…
Read more

Calculator N+ எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

Calculator N+ என்பது ந ம்முடைய திறன்பேசிக்கான அறிவியல் கணக்கீட்டிற்காக உதவிடும் ஒரு கட்டற்ற பயன்பாடாகும். இந்தஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடானது நம்முடைய கைகளில் உள்ள திறன்பேசிவாயிலாக பலவிதமான மேம்பட்ட கணித செயல்பாடுகளை செயல்படுத்திடுகின்றது. பொதுவாக தற்போது நாமனைவரும் பயன்படுத்தி கொண்டுவருகின்ற செல்லிடத்து பேசிகள் ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக உயர்ந்து கொண்டே வருகின்றன, எனவே அவை தொலைதூரத்தில்…
Read more

BeeBEEP எனும்கட்டற்ற கட்டணமற்ற அலுவலக செய்தியாளர் ஒரு அறிமுகம்

தனிப்பட்ட செய்திகளை வெளிப்புற சேவையகங்கள் மூலம் அனுப்புவதில் சோர்வடைகிறீர்களா? நம்முடைய நண்பர்களுடன் பல கோப்புகளைப் பகிர வேண்டுமா? நம்முடைய அலுவலகத்திற்கு வெளியேஉள்ள மேககணினி சேவைகளை நம்பவில்லையா? கவலையேபடவேண்டாம் இவையனைத்திற்கும் சரியான தீர்வு BeeBEEPஎன்பதுதான் இந்த BeeBEEP என்பது peer to peerஎனும் பயனாளர்களுக்கு இடையேயான ஒரு பாதுகாப்பான அலுவலக செய்தியாளராகும் .இந்த BeeBEEP செயல்படுவதற்குஎன தனியாக…
Read more

Ethereum – ஒரு அறிமுகம்

Ethereum என்பது, சங்கிலிதொகுப்பின் அடிப்படையிலான விநியோகிக்கப்பட்ட ஒரு திற மூல பொது கணினி த்தளமாகும் மேலும் இது திறனுடைய ஒப்பந்தங்களை செயல்படுத்திடும் ஒரு இயக்க முறைமையாகவும் விளங்குகின்றது. ஈதர் என்பது ஒரு டோக்கனாகும், இந்த டோக்கனானது பிளாக்செயின் எத்தேரியம் இயங்குதளத்தால் உருவாக்கப்படுகிறது. இருவேறு நபர்களின் கணக்குகளுக்கு இடையில் ஈதரை மாற்றலாம் மேலும் நிகழ்த்தப்பட்ட கணக்கீடுகளுக்கு பங்கேற்பாளர்…
Read more

nmon எனும் லினக்ஸ் செயல்திறன்கட்டுபாட்டாளர் ஒருஅறிமுகம்

nmon என சுருக்கமாகஅழைக்கப்படும் நைகலின் செயல்திறன் கட்டுபாட்டாளரானது( Nigel’s Performance Monitor) ஒரு சிறந்த திறமூல கருவியாகும் இது புதுப்பிக்கும் புள்ளி–விவரங்களை வினாடிக்கு ஒரு முறைதிரையில் காண்பிக்கின்றது அல்லது பெறப்படும் தரவுகளை பின்னர் பகுப்பாய்வுசெய்து கொள்வதற்காகவும் வரைபடமாக உருவாக்கி ஆய்வுசெய்வதற்காகவும் ஒரு CSV வகை கோப்பில் சேமிக்கின்றது. இதனுடைய njmon எனும் புதிய பதிப்பானது தற்போது…
Read more