machine-learning

Machine Learning – 5 – Pandas

Pandas என்பது நிகழ்காலத் தரவுகளை அணுகி, அலசி நமக்கேற்றவாறு வடிவமைப்பதற்கு python வழங்குகின்ற ஒரு library ஆகும். இதன் மூலம் csv, txt, json போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் இருக்கும் மூலத் தரவுகளை எடுத்து ஒரு dataframe-ஆக மாற்றி நமக்கேற்றவாறு தரவுகளை தகவமைத்துக் கொள்ள முடியும். இங்கு நாம் பார்க்கப் போகும் உதாரணத்தில் ஒரு வீட்டின்…
Read more

Video on Machine Learning Algorithms in Tamil – இயந்திர வழிக் கற்றல் நெறிமுறைகள் அறிமுகம் – காணொளி

Introduction to Machine Learning Algorithms in Tamil Simple Linear regression Multiple Linear Regression இயந்திர வழிக் கற்றல் நெறிமுறைகள் அறிமுகம் மேலும் அறிய, பின் வரும் இணைப்புகள், நிரல்களைக் காண்க.   Machine Learning – பகுதி 4

Machine Learning – 4 – Linear Regression

Simple & Multiple Linear Regressions Simple Linear என்பது இயந்திர வழிக் கற்றலில் உள்ள ஒரு அடிப்படையான algorithm ஆகும். இதில் இரண்டு விவரங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தப்படுகின்றன, algorithm எவ்வாறு தனது புரிதலை மேற்கொள்கிறது, அந்தப் புரிதல் எந்த அளவுக்கு சரியாக உள்ளது என்பது போன்ற விஷயங்களையெல்லாம் ஒருசில தரவுகளை வைத்து செயல்முறையில் செய்து…
Read more

Machine Learning – 3 – PAC Method

Probably Approximately Correct (PAC Method) ஒரு கணிப்பான் மூலம் நிகழ்த்தப்படும் கணிப்பு எவ்வளவு தூரம் சரியானதாக இருக்கும், அதனை எவ்வளவு தூரம் நம்பலாம் என்பது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த method-ல் கணக்கிடப்படுகிறது. முதலில் ஒரு கணிப்பானின் கணிப்பு probably approximately correct -ஆக அமைவதற்கு அவற்றில் என்னென்ன பண்புகளெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒருசில வரையறைகள்…
Read more

Machine Learning – 2 – Statistical Learning

Statistical Learning புள்ளி விவரங்களைக் கொண்டு கற்பதே இயந்திர வழிக்கற்றலின் அடிப்படை. எந்த ஒரு கணிப்பும் தரவுகளாக அளிக்கப்படும் புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. இத்தகைய புள்ளி விவரங்களைத் திறம்படக் கையாண்டு கணினிக்குக் கற்றுக் கொடுப்பது எப்படி என்று இப்பகுதியில் காணலாம். இதுவே Statistical learning model என்று அழைக்கப்படும். Domain set: உள்ளீடாகத் தருகின்ற…
Read more

இயந்திர வழிக் கற்றல் – ஒரு அறிமுகம் – காணொளி

  இயந்திர வழிக் கற்றல் – ஒரு அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் கணியம் இதழில் எழுதும் கட்டுரைத்தொகுப்பின் அறிமுகக் காணொளி இது. இம்முறை வெளிப்புறப் படப்பிடிப்பை முயற்சி செய்துள்ளோம். ஒலி சில இடங்களில் குறையலாம். அடுத்த முறை இன்னும் சிறப்பாக பதிவு செய்ய முயல்வோம். இதற்கான ஒலி வாங்கி கருவிகள் பற்றிய பரிந்துரைகள் இருந்தால் இங்கே…
Read more