machine-learning

Shogun- எனும் இயந்திர கற்றலிற்கான மென்பொருள் நூலகம் ஒரு அறிமுகம்

இயந்திர கற்றல் (ML) என்பது சக்தி வாய்ந்தது. கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக, ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான கல்வித் துறையிலிருந்து நாம் வாழும் முறையை மாற்றிடுமாறு உருவாகியுள்ளது. அதன் வழிமுறைகள் சமுதாயத்தை பாதிக்கின்றன மேலும் அதன் கருவிகள் உலகப் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பில்லியன் டாலர் செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வாறான சூழலில் Shogun எனும் இயந்திர கற்றலிற்கான மென்பொருள்…
Read more

AI / ML இல் காட்சிப்படுத்தலுக்கான பிரபலமான திறமூல கருவிகள்

காட்சிப்படுத்தலின் கருவிகளும் தொழில் நுட்பங்களும் நுண்ணறிவுகளை படமாகவரையவும் AI / ML செயல் ; செயல்திட்டங்களின் போக்குகள் வடிவங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியவும் உதவுகின்றன. மூல AI / ML தரவுகளை சக்திவாய்ந்த காட்சிப்படுத்தல்களாக மாற்றுவதற்காக பல்வேறு திற மூல கருவிகள் வசதியான குறைந்த விலை தீர்வுகளாக அமைகின்றன. இந்த கட்டுரை இந்த கருவிகளில் ஒருசிலவற்றை பட்டியலிடுகிறது….
Read more

செயற்கை பொது நுண்ணறிவு (AGI)

செயற்கை நுண்ணறிவின் அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் செயற்கை பொது நுண்ணறிவானது(AGI), மனித அறிவைவிட கணினியின் நுண்ணறிவை மீறச்செய்கின்றது, இது நிச்சயமாக திறமூலமாக இருக்கும். புத்திசாலித்தனமான மனிதர்களால் தீர்வுசெய்யக்கக்கூடிய பரந்த அளவிலான பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்க்க இது முயல்கிறது. இது குறுகிய AIஎனும் செயற்கை நுன்னறிவுடன் (இன்றைய AI இன் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது) நேர்மாறாக உள்ளது, இது…
Read more

எளிய தமிழில் Deep Learning – தொழில்நுட்பம் – து. நித்யா

நூல் : எளிய தமிழில் Deep Learning ஆசிரியர் : து. நித்யா மின்னஞ்சல் : nithyadurai87@gmail.com அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : த.சீனிவாசன் மின்னஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : CC-BY-SA உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.  

இயந்திர கற்றல் பொறியாளர் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படைசெய்திகள்

செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல் ஆகிய இரண்டும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு செயலையும் தொட்டுவிட்டன. அதாவது சிரி , அலெக்சா போன்ற குரலொலி வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட்ட மெய்நிகர் உதவியாளர்களாகவும் அல்லது வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள நெட்ஃபிக்ஸ் அமேசான் போன்ற நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படும் முன்கணிப்பு தொழில்நுட்பங்களாகவும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன முன்பு.செயற்கை…
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு தொடர்ச்சி-3-

பொதுவாக உள்ளீட்டுத் தரவுகளைப் பெறக்கூடிய வழிமுறைகளை உருவாக்குவதும், புதிய தரவுகளை கிடைக்கும்போதும் வெளியீடுகளைப் புதுப்பிக்கும்போது ம்ஒரு வெளியீட்டைக் முன்கணிக்க புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவதும் இயந்திர கற்றலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளாகும். அவ்வாறான இவ்வியந்திரக் கற்றலை மூன்று வகையான கணிமுறைகளாக வகைப்படுத்தலாம்: அவை பின்வருமாறு 1. மேற்பார்வையுடைய கற்றல் 2. மேற்பார்வை செய்யப்படாத கற்றல் 3. பலப்படுத்திடும் கற்றல்…
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு தொடர்ச்சி-2-

இன்றைய பகுதியில் இயந்திர கற்றலில் பொதுவாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை பற்றிகாண்போம் கணிமுறை(Algorithm): தரவு செயலாக்கம், கணிதம் அல்லது தானியங்கி பகுத்தறிவு மூலம் சிக்கல்களைத் தீர்க்கப் பயன்படும் சுய–கட்டுப்பாட்டு விதிகளையே கணிமுறை என அழைக்கப்படும். ஒழுங்கின்மையை கண்டறிதல்(Anomaly detection): அசாதாரண நிகழ்வுகள் அல்லது மதிப்புகளைக் கொடியிடும் சிக்கல்களைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு மாதிரியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கடனட்டையில்…
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு-1 ‘

(ML) என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் இயந்திர கற்றல் ( Machine learning ) என்பதுவழிமுறைகள் (algorithms), புள்ளிவிவர மாதிரிகள் ஆகியவை பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும் அதாவது வெளிப்படையான அறிவுரைகள் எதையும் பயன்படுத்தா–மலேயே கைவசமுள்ள கணினி அமைவுகளைமட்டுமே பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை திறம்படச் செயற்படுத்துவதாகும். ,ஆயினும் இதுவெளிப்படையான அறிவுரைகளுக்குப் பதிலாக வடிவங்களையும் அனுமானங்களையும் சார்ந்துள்ளது….
Read more