பங்களிப்பாளர்கள்

இயல்பு வாழ்க்கையில் யூ.எஸ்.பி 2.0 மற்றும் யூ.எஸ்.பி. 3.0

யூ.எஸ்.பி 3.0 கருவிகள் மிகவும் பொதுவானதாக ஆகிவிட்டன, ஆனால் யூ.எஸ்.பி 2.0 கருவிகளுடன் ஒப்பிடும் போது அவை என்ன மேம்பட்ட பலன்களை அளிக்கின்றன? மொழியாக்கம்: ஜோபின் பிராஞ்சல் ஆன்றனி யூ.எஸ்.பி 3.0 கருவிகளுக்காக நான் மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருந்தேன். அதிலும் குறிப்பாக, ஃபிளாஷ் மெமரி ஸ்டுக்குகள் (Flash Memory Stick) . பல வகையான லினக்ஸ்…
Read more

திறவூற்று மென்பொருளுக்கு மாறும் தமிழக அரசு துறைகள்

மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனம், விண்டோஸ் எக்ஸ்பிக்கான தொழில் நுட்ப உதவியை (technical assistance) ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதியுடன் நிறுத்தி விட்டது. இது குறித்த அறிவிப்பை ஜனவரியிலேயே மைக்ரேசாப்ட் வெளியிட்டு விட்டது. இதன் காரணமாக, தமிழ்நாட்டு அரசு துறைகளில் உள்ள அனைத்து கணினிகளிலும் திறவூற்று மென்பொருளான (open source software) பாஸ் லினக்ஸை (BOSS Linux)…
Read more

லினக்ஸ் கட்டளைகள் – தமிழ் விளக்கம்

தனசேகர் <tkdhanasekar@gmail.com> கட்டளை விளக்கம் 1 vmstat விர்சுவல் நினைவகம் (virtual memory) பற்றிய புள்ளி விவரங்களை அளிக்கும் 2 iostat சாதனங்கள் (devices) மற்றும் கடின வட்டு பகிர்வுகளுக்கான (Hard disk partitions) சிபியூ மற்றும் உள்ளீடு வெளியீடு I/O புள்ளி விவரங்களை அளிக்கும் 3 sar கணினி செயல்பாடுகள் பற்றிய அறிக்கை அளிக்கும்…
Read more

FreeBSD – ஒரு அறிமுகம்

FreeBSD – ஒரு அறிமுகம் திறந்த மூலநிரல் இயக்கு தளமான FreeBSD சமீபத்தில் தனது இருபதாவது வயதை கடந்தது. FreeBSD தனது அதிவேக வளர்ச்சியினால் கணினி துறையில் பட்டொளி வீசி தன்னிகரில்லாத இடத்தினை பிடித்தது. மேலும் அது தனது சேவையை பல்வேறு லினக்ஸ் கருவாகவும், லினக்ஸ் வழங்கள்களாகவும் விரிவடைந்தது. ஜுன் 19 ஆம் தேதி தனது…
Read more