ச.குப்பன்

கணினியில் தீம்பொருளைக் கண்டறிந்து தடுத்திட ClamAV ஐப் பயன்படுத்துதல்

  தீம்பொருள் என்பதும் ஒருகணினி மென்பொருளாகும், ஆனால் இது நமக்கு முக்கியமான தரவுகளின் இழப்பு முதல் பிணைய பாதுகாப்பு மீறல் வரை கடுமையான பேரழிவுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றது. இது தரவுகளின் பரிமாற்றத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர் கணினி அல்லது சேவையகத்தை பாதிப்படைய செய்கின்றது, மேலும் அதிநவீன தீம்பொருள் தடுப்பு மென்பொருள் மட்டுமே இதனை நிகழ் நேரத்தில் வருடுதல் செய்து…
Read more

RT-Thread எனும் உட்பொதிக்கப்பட்ட அமைவுகளுக்கான புதிய திறமூல இயக்க முறைமை ஒரு அறிமுகம்

தற்போது உட்பொதிக்கப்பட்ட இயக்க முறைமைகளுக்கான தேவை நாளுக்குநாள் மென்மேலும் அதிகரித்துகொண்டே வருகிறது, மேலும் நாம் உருவாக்குகின்ற பயன்பாடானது திறமூலஇயக்கமுறைமையிலிருந்து உருவாக்கு வதாக இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்குமல்லவா. RT-Threadஎன்பது அவ்வாறான திறமூல இயக்க முறைமைகளில் உட்பொதிக்கப்பட்ட ஒரு அமைவாகும் . நிற்க. நிகழ்வுநேர திரி (Real-Time thread) என்பதன் சுருக்கமான பெயரே RT-Threadஆகும் ஆராய்ச்சி மேம்படுத்துதல்…
Read more

லினக்ஸில் pwgen எனும் பயன்பாட்டின் உதவியுடன் கட்டளை வரியின் வாயிலாகவே கடவுச்சொற்களை எளிதாக உருவாக்கலாம்

பெரும்பாலான இணையதளங்களும் பயன்பாடுகளும் பயனாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான கடவுச்சொற்களை கொண்டு கணக்குகளை உருவாக்கும்படி கோருகின்றன, ஏனெனில் இதனால் இவ்விணையதளங்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற பயனாளர் அனுபவங்களை வழங்க முடியும் என கருதுகின்றன. இது இணையதள உருவாக்குநர்களுக்கு ஆதரவான முரண்பாடுகள் இருந்தாலும், கண்டிப்பாக இந்த செயல் பயாளர்களுக்கு தம்முடைய பணியை கடிணமாக ஆக்குகின்றது. சில நேரங்களில் கடவுச்சொற்களை உருவாக்குவதற்கான விதிகள்…
Read more

பைத்தானின் துனையுடன் கோப்புகளைப் படித்தலும் எழுதுதலும்

கணினியில் செயல்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்கின்ற ஒருசில தரவுகள் தற்காலிகமானவைகளாகும், அதாவது எந்தவொரு பயன்பாடும் கணினியில் செயல்படும்போதும் அவை செயல்படுவற்கு தேவையானதரவுகள் RAM எனும் தற்காலிக நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படுகின்றன, அக்குறிப்பிட்ட பணிமுடிந்த பின்னர் அவை அப்படியே  கைவிடப்பட்டுவிடுகின்றன. இருப்பினும், ஒருசில தரவுகள்அவ்வாறு கைவிடப்படாமல் தொடர்ந்து தக்கவைத்துகொள்ளவேண்டியுள்ளது. அதற்காக அவ்வாறான தரவுகள் பிற்கால பயன்பாட்டிற்காக  வன்வட்டில் சேமிக்கப்படுகின்றன, மேலும்…
Read more

 பைதான் எனும் கணினிமொழியில் மறைந்துள்ள வசதிவாய்ப்புகள்

  நிரலாக்க உலகில் பைத்தான் எனும் கணினி மொழியானது தனக்கு என ஒரு சிறப்பான இடத்தினை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இந்த கணினிமொழியை கற்றுக்கொள்வது  எளிது,. துவக்க நிலையாளர்களுக்கு அதாவது கணினிமொழி பற்றியே அறியாத புதியவர்களும் இதனை கற்றுக்கொள்ள ஒரு எளிய மொழியாகக் காணப்படுகிறது, ஏனெனில் இதில் பொதுவாக நிரலாளர் சார்பாக தரவு வகைகள் போன்ற…
Read more

வெவ்வேறு நிரலாக்க (கணினி)மொழிகள் ஒரே செயலை எவ்வாறு செய்கின்றன

நாம் ஒரு புதிய நிரலாக்க(கணினி) மொழியைக் கற்கத் தொடங்கும் போதெல்லாம், மாறிகளை வரையறுத்தல், ஒரு statementஐ எழுதுதல், வெளியீடுகளை மதிப்பீடு செய்தல் ஆகியவற்றில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்திடுவோம். அந்தக் கருத்துகளைப் பற்றி பொதுவான புரிதல் கிடைத்தவுடன், மீதமுள்ளவற்றை நாம் சொந்தமாகக் கண்டுபிடித்து தெரிந்துகொள்ள முடியும். பெரும்பாலான நிரலாக்க மொழிகளில் சில ஒற்றுமைகள் உள்ளன, எனவே…
Read more

வெவ்வேறு கணினி மொழிகளால் ஒரேமாதிரியான தரவுகளை எவ்வாறு படிப்பது எழுதுவது

வெவ்வேறு கணினி மொழிகள் வெவ்வேறுவகைகளிலான தொடரியலில் இருந்தாலும் குறிப்பிட்டஎந்தவொரு பணியையும் துல்லியமாக செய்கின்றன. ஏனெனில், நிரலாக்க மொழிகள் அனைத்தும் பல ஒற்றுமைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் ஒரு நிரலாக்க மொழியை நாம் அறிந்துகொண்டவுடன், அதன் இலக்கணத்தையும் கட்டமைப்பையும் கண்டுபிடித்து அறிந்துகொள்வதன் மூலம் மற்றொரு கணினிமொழியை மிகஎளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம். அதே மனப்பான்மையில், வெவ்வேறு நிரலாக்க மொழிகள் தரவுகளை எவ்வாறு…
Read more

Groovyஉடன் JSON உள்ளமைவு கோப்புகளை பாகுபடுத்திடுக

பொதுவாக பயன்பாடுகளின் வகைகளில் சிலஇயல்புநிலை அல்லது பயன்பாட்டிற்கு வெளியிலான நிலை அல்லது உள்ளமைவு, அத்துடன் பயனாளர்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்பஅந்த உள்ளமைவைத் தனிப்பயனாக்கம் செய்வதற்கான வழிகள் ஆகியவை அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, விபர் ஆபிஸ் ரைட்டரின் கட்டளை பட்டியில் Tools > Optionsஎன்றவாறு வாய்ப்புகளை தெரிவுசெய்வதன் மூலம் பயனாளர் தரவுகள், எழுத்துருக்கள், மொழி அமைப்புகள் , போன்றவற்றிற்கான…
Read more

.புதிய சிப் கட்டமைப்புகளுக்கான தள இயக்க முறைமைகள்

கணினியானது எண்களை கணக்கிடும் கணிப்பானைவிட அதிவேகமாக செயல்படும்நிலையில் இவைகளை(கணினிகளை) அதிவேக கணிப்பான்கள் என அழைக்காமல் ஏன் “கணினிகள்” என்று அழைக்கப்படுகின்றன என்ற கேள்வி நம் அனைவரின் மனதிலும் எழும் நிற்க. ஒரு நவீன கணினியானது இணையத்தில் உலாவரஉதவுகிறது, இசை,கானொளி காட்சி ஆகியவற்றை இயக்குகிறது, கானொளிகாட்சி விளையாட்டுகளையும் திரைப்படங்களுக்கான அழகான வரைகலையையும் உருவாக்குகிறது, சிக்கலான வானிலை முன்னறிவிப்புகளை…
Read more

லினக்ஸ் எனும் இயக்கமுறைமைய பயன்படுத்திகொள்ள முயற்சித்திடுக

ஏதேனுமொரு நபர் லினக்ஸைப் பற்றிய விவரங்களைகூறிடுமாறு நம்மிடம் கேட்கும்போது, அதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான ஏதேனுமொரு காரணத்தைக் கண்டிப்பாக தனக்கு கூறுமாறு நம்மிடம் அடிக்கடி கோருகின்றார் எனக்கொள்க. இவ்வாறுகாரணங்களை கோராத விதிவிலக்கானவர்களும் ஒருசிலர்உள்ளனர், கண்டிப்பாக. “லினக்ஸ்” என்ற சொல்லினை ஒருபோதும் கேள்விப்படாதவர்கள் கூட இந்த சொல்லின் நேரடி வரையறை யாது என நம்மிடம் கோருகின்றனர். பெரும்பாலான நம்முடைய…
Read more