Author Archive: ச. குப்பன்

கட்டற்ற கையடக்ககானொளிபடக்கருவி

பொதுமக்கள் தங்களுடைய கானொளி படங்களை தாங்களே திருத்தம் செய்வதற்கு வசதியாக தற்போது open Shot Portable 2.4.4 (video editor) எனும் கட்டற்ற கையடக்ககானொளி படக்கருவி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது கானொளி காட்சி படங்களை முழுமையாக தொகுப்பதற்காக உதவுகின்றவகையிஸ் முழு வசதி வாய்ப்புளையும் கொண்டதொரு பயன்பாடாக விளங்குகின்றது , எனவே இதனைகொண்டு நம்முடைய பயணத்தின் போது கூட…
Read more

Corona Tracker கோரானா பயனப்பாதைகண்டுபடிப்பாளர் & கொரானா புள்ளிவிவரம் (CoronaStats)

a.Corona Tracker கோரானா பயனப்பாதைகண்டுபடிப்பாளர் கோரானா நச்சுயிரி பயன்பாடானது iOS செயல்படும் கைபேசிகளில் தகவல் கள் அனைத்தையும் பெறுவதற்கான ஒரு கட்டணமற்ற கட்டற்ற பயன்பாடாகும் இதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பின்வருமாறு கோரானா நச்சுயிரி தொடர்பான மிகச்சமீபத்திய அனைத்து தரவுகளையும் காண்பிக்கும் மேலும் அந்த தரவுகளை தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்டு காண்பிக்கும். இரண்டு நிலை விவரங்களுடன் விநியோக வரைபடமாக…
Read more

CudaText எனும் பயன்பாடு

CudaText என்பது Lazarus இல் எழுதப்பட்ட ஒரு குறுக்கு-தள உரை பதிப்பாளர் பயன்பாடாகும். இது ஒரு திற மூல செயல்திட்டமாகும். இது தன்னுடைய இயக்கத்தினை மிக வேகமாகத் துவங்குகின்றது (CPU 0.3 நொடி ~ 30 செருகுநிரல்களுடன், லினக்ஸில் CPU இன்டெல் கோர் i3 3Hz இல்). இது பைதான் துணை நிரல்களான செருகுநிரல்கள், linters,…
Read more

அதிநவீன அறிவியல் ஆய்விற்கு உதவும் BOINC எனும் கையடக்கபயன்பாடு

பொதுவாக நாம் அனைவரும் பயன்படுத்தி வருகின்ற கணினியில் செயல்படும் திறன்கொண்ட அதிநவீன அறிவியல் ஆய்விற்கு உதவுகின்ற கையடக்க BOINC 7.16.5 Rev 2 எனும் பயன்பாடானது தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப் பட்டுள்ளது. இந்த கையடக்க BOINC என்பது ஒரு சிறிய பயன்பாடாக தொகுக்கப்பட்ட விநியோகிக்கப்பட்ட கணினி செயல் திட்டமாகும்,, எனவே நம்முடைய பயணத்தின் போது…
Read more

Q4OS

Q4OS என்பது ஒரு பாரம்பரிய மேஜைக்கணினி பயனாளர் இடைமுகத்தை வழங்குகின்ற தற்போதைய சூழலில் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மிகவிரைவான சக்திவாய்ந்த தொரு இயக்க முறைமையாகும். மிகமுக்கியமாக சரிபார்க்கப்பட்ட புதிய வசதி வாய்ப்புகளைகொண்ட பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை, நீண்டகால நிலைத்தன்மை பழமைவாத ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றில் இந்த இயக்க முறைமையானது அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது. இது கணினியில் செயல்படும்…
Read more

PlantUML எனும் கட்டற்றகருவி

PlantUml என்பது ஒரு எளிய உரை விளக்க மொழியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சில UML வரைபடத்தை விரைவாக உருவாக்க அனுமதிக்கின்ற ஒரு திறமூல கருவியாகும். இது எளிய மனிதர்களால் படிக்கக்கூடிய உரை விளக்கத்தை மட்டுமே பயன்படுத்தி UML வரைபடங்களை வரைய உதவுகின்றது. இதில் வரைபடத்தினை வரையும்போது மிககவனமாக இருக்கவேண்டும், ஏனென்றால் சீரற்ற வரைபடங்களை வரைவதிலிருந்து இது…
Read more

eXp OSஎனும் இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்

eXp OS என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் செயல்முறையிலான இயக்க முறைமை (eXperimental Operating System) என்பது இணைய வாயிலான நேரடி கல்வி தளமாகும், இது ஒரு சிறிய பல்லடுக்கு நிரலாக்க இயக்க முறைமையாகும் . , இது ஒரு புதிய இளங்கலை கணினி அறிவியல் மாணவனை ஒரு சில மாதங்களில் புதிய இயக்கமுறைமை ஒன்றினை உருவாக்கி…
Read more

அருகலை(Wi-Fi) சமிக்ஞைகளை எவ்வாறு அதிகரிப்பது

அருகலை சமிக்ஞையின் வலிமையை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என கவலைப்பட வேண்டாம்; அதற்கான தீர்வுகள் நிறைய உள்ளன. பொதுவாக நாம் அனைவரும் 2G / 3G இலிருந்து Wi-Fi எனும் அருகலைக்கு மேம்படுத்தத் தொடங்கியதிலிருந்து இந்த பிரச்சினையும் உடன்துவங்கிவிட்டது. .தனிப்பட்ட கைபேசியில் 2 ஜி / 3 ஜி இணைப்பைக் காட்டிலும் அருகலை அதிக செலவு குறைந்ததாக…
Read more

BlissRoms எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்

BlissRoms என்பது ஆண்ட்ராய்டை அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு கட்டற்ற இயக்கமுறைமையாகும் ,இதுஅப்பாச்சி உரிமம் V2.0, குனு பொது உரிமம் 3.0 (GPLv3) ஆகிய உரிமங்களின் அடிப்படையில் பொதுமக்களின்பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்றது இது பல தனிப்பயனாக்குதலுக்கான விருப்பங்களையும் கூடுதல் பாதுகாப்பு வசதிகளையும் உள்ளடக்கியது. நம்முடைய எல்லா சாதனங்களிலும் இயங்கக்கூடிய தரமான ROM/OS வழங்குவதிலும், எல்லா தளங்களிலும் ஒத்திசைவாக செயல்படுவதன் மூலம்…
Read more

இணைய உலாவலுக்கு உதவிடும் Braveஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு

தனிப்பட்டமுறையில் திறமூல இணைய உலாவல் அனுபவத்தை பெறுவதற்கு  Brave எனும் கட்டற்ற இணைய உலாவி பயன்பாடு பேருதவியாய் விளங்குகின்றது. இது விண்டோ, மேக் லினக்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது. கூகிளின் திறமூல குரோம் செயல்திட்டத்தின் மேல் கட்டமைக்கப்பட்ட, Bweb உலாவி என்பது வலைத்தள கண்காணிப்பாளர்களை தானாக முடக்குவதன் மூலமும், தொல்லை…
Read more