கணியம் அறக்கட்டளை பதிவு – மின் உரிமை மேலாண்மை இல்லா உலகம் படைப்போம்

  மூலம் – commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Restriction_Management-2018.svg உலகெங்கும் இன்று “மின் உரிமை மேலாண்மை (DRM) க்கு எதிரான ஒரு நாள்” என்று கொண்டாடப்படுகிறது. மின்னணு கோப்புகளைப் பகிர்வதை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு கருவிகளும் மென்பொருட்களும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவை அறிவுப் பகிர்தலை தடுப்பதுடன், சமூக வளர்ச்சியையும் பாதிக்கின்றன. இதற்கு எதிராக பல்வேறு அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும் உலகெங்கும் குரல்…
Read more

தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் 22. அடிச்சொல், தண்டுச்சொல் மற்றும் சொற்பகுப்பாய்வு

பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை முன்னிப் புணர்ப்ப முடியும் எப்பதங்களும் நன்னூல். பதவியல் – 133 (13 ஆம் நூற்றாண்டில் பவணந்தி முனிவரால் எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கண நூல்) சொற்பகுப்பியல் (morphology) சொற்கள் எப்படி சிறிய அலகுகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன என்ற சொல் கட்டமைப்பு ஆய்வை சொற்பகுப்பியல் அல்லது உருபனியல் என்று சொல்கிறோம்….
Read more

அமேசான் இணையச்சேவைகள் – நேட் நுழைவாயில்கள்

தனிப்பட்ட துணைஇணையங்களிலுள்ள மேகக்கணினிகளுக்கு இணைய இணைப்பை வழங்குவதற்கு நேட் நுழைவாயில்கள் உதவுகின்றன. இணைய இணைப்பு கிடைத்துவிட்டால், பொதுத் துணைஇணையத்திற்கும் தனிப்பட்ட துணைஇணையத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் போய்விடாதா? இணையத்திலிருக்கும் எவராலும், தனிப்பட்ட துணைஇணையத்தை நேட் நுழைவாயில் வழியாக அணுகமுடியுமா? இவற்றுக்கு விடைகாண்பதற்கு நேட் என்றால் என்னவென்று அறிந்துகொள்வது அவசியம். இணையமுகவரி மாற்றம் – Network Address Translation…
Read more

தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் 21. சொல்வலையும் சொல்லின் பொருளில் ஐயமகற்றலும்

அடுத்து வரும் நான்கு வாக்கியங்களைப் பாருங்கள். அவன் வீட்டிற்குச் சென்று இட்லி சாப்பிட்டான். பின்னர் அவன் சமையலறையைச் சுத்தம் செய்து விட்டு நாற்காலியில் அமர்ந்தான். சிறிது நேரம் கழித்து, அவன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்தான். அவன் படுக்கைக்குச் சென்றான், சில நிமிடங்களில் அவன் சத்தமாகக் குறட்டை விட்டான். இயல்மொழி செயலாக்கத்தில், வாக்கியங்களின் பொருளை அறிய கணினி…
Read more

அமேசான் இணையச்சேவைகள் – தனிப்பயன் விபிசி

இதுவரையில் நாம் விபிசியின் கூறுகளைப் பற்றியும், ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் அமேசான் உருவாக்கிக் கொடுக்கிற இயல்நிலை விபிசி பற்றியும் அறிந்தோம். அமேசான் இணையச்சேவைகளை முதன்முதலாகப் பயன்படுத்துவோருக்கு, விபிசி பற்றிய எந்தவொரு சிக்கலும் நேராதவண்ணம் இயல்நிலை விபிசிக்கள் பார்த்துக்கொள்கின்றன. முன்னதாக நாம் ஒரு மேகக்கணினியை உருவாக்கியபோதும், அதிலிருந்து ஒரு வலைத்தளத்தை இயக்கியபோதும், விபிசியின் இருப்பைக் கூட நாம் அறிந்திருக்கவில்லை….
Read more

தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் 20. தமிழின் தனித்தன்மைகளை வைத்துக் குறியிட்ட உரைகள் தேவையைக் குறைக்க முடியுமா?

சொல்வகைக் குறியீடு ஒரு சவால் மிகுந்த சிக்கலான பணியாகும். ஏனெனில் அகராதியில் இல்லாத தனிப்பெயர்ச்சொற்கள், மற்ற மொழிச் சொற்கள், மாற்று எழுத்துக்கோர்வை, எழுத்துப் பிழைகள், தெரியாத சொற்கள் போன்றவை வரலாம். இயந்திரக் கற்றல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்துக்குப் பல சொல்வகைக் குறியீடு செய்யும் கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இயந்திரக் கற்றல் நுட்பங்களுடன், விதிகள் சார்ந்த அணுகுமுறைகளைக் கலந்தும்…
Read more

அமேசான் இணையச்சேவைகள் – அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல்கள்

பாதுகாப்புக்குழுக்கள் என்பவை மேகக்கணினிகளின் தீச்சுவர்களாகச் (Firewalls) செயல்படுகின்றன என முந்தைய பதிவில் அறிந்தோம். அதைப்போலவே, ஒரு துணைஇணையத்தின் தீச்சுவராக, அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல்கள் (Access Control Lists) செயல்படுகின்றன. மேகக்கணினிகளைப் பொருத்தவரையில், பாதுகாப்புக்குழுக்களும், அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல்களும் இணைந்து இரண்டடுக்கு பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது. தனக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளின் அடிப்படையில், அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல்கள், துணைஇணையத்தின் உள்வருகிற…
Read more

Machine Learning – பகுதி 3

Probably Approximately Correct (PAC Method) புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் நாம் கணிக்கும் விஷயங்கள் , எவ்வளவு தூரம் (probably) உண்மைக்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கும், தோராயமாக (approximately) எவ்வளவு தூரம் சரியானதாக (accuracy) இருக்கும், அதனை எவ்வளவு தூரம் நம்பலாம் (confidence) என்பது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் கணக்கிடுவது எப்படி என்பது பற்றி இப்பகுதியில் காணலாம்….
Read more

Machine Learning – பகுதி 2

Statistical Learning Model புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் அமையும் கற்றலானது statistical learning Model என்று அழைக்கப்படும். இதுவே இயந்திர வழிக்கற்றலின் அடிப்படை. எந்த ஒரு முடிவும் கணிப்பும் தரவுகளாக இருக்கும் புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையிலேயே அமையும். அதுவே சரியான முறையும் கூட. நாம் எதைப் பேசினாலும் தரவுகளோடு சேர்த்துப் பேசினால்தான், அது பலர் மத்தியில்…
Read more