Featured Article

எளிய தமிழில் HTML – 3

Preservative tag   Preservative tag-ஆனது body tag-க்குள் உள்ளவற்றை அதன் வடிவம் கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அப்படியே browser-ல் வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணத்துக்கு பின்வருமாறு ஒரு program-ஐ <pre> tag இல்லாமல் அடித்து, browser-ல் திறந்து பார்க்கவும். body tag-க்குள் நாம் ஒவ்வொரு வரிக்கும் கொடுத்த இடைவெளி, tag space எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டு, வெறும் எழுத்துக்கள் மட்டும் browser-ல் வெளிப்பட்டுவிட்டது. இப்போது அதே program-ஐ pre tag கொடுத்து browser-ல் open செய்து பார்க்கவும். இப்போது… Read More »

Featured Article

எளிய தமிழில் HTML – 2

Line Break tag அடுத்தடுத்த வரிகளை வெளிப்படுத்த உதவும் br tag-ன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள பின்வருமாரு தொடர்ச்சியான வரிகளை body tag-க்குள் அடித்து அதனை browser-ல் திறந்து பார்க்கவும். இங்கும் body tag-க்குள் உள்ளவை browser-ல் வெளிப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் அவை அடுத்தடுத்த வரிகளாக வெளிப்படவில்லை. இவை அடுத்தடுத்த வரிகளாக வெளிப்படவேண்டும் எனும் கட்டளையை அளிக்கவே இந்த <br> tag பயன்படுகிறது. இப்போது <br> tag-ஐ ஒவ்வொரு வரியின் இறுதியிலும் அமைக்கவும். இதற்கு இணை tag இல்லை.… Read More »

WordPress 4.0 “Benny”

Version 4.0 of WordPress, named “Benny” in honor of jazz clarinetist and bandleader Benny Goodman, is available for download or update in your WordPress dashboard. While 4.0 is just another number for us after 3.9 and before 4.1, we feel we’ve put a little extra polish into it. This release brings you a smoother writing and management experience […]

Category: Uncategorized

பைதான் – 10

6.4 Package பைதான் மாடியூல்களில் பலரும் பங்களிக்கும் போது ஒரே variable அல்லது function பெயரை பலரும் உருவாக்கும் நிலை நேரிடலாம். அப்போது ஏற்படும் பெரும் குழப்பத்தை தவிர்க்க packageஎன்ற முறை பயன்படுகிறது. ‘dotted module name’ அதாவது ‘பெயர்களை புள்ளி மூலம் பிரித்தல்’ என்ற முறையால், பல்வேறு பெயர்களை எளிதாக கையாள முடியும். உதாரணமாக A.Bஎன்பது Aஎன்ற package-ல் உள்ள B என்ற மாடியூலை குறிக்கிறது. இவ்வாறு பல மாடியூல்களை ஒரே package-ல் சேர்க்க முடியும்.… Read More »

பைதான் – 11

6.4.1 From package import *   from sound.effects import * என எழுதும்போது என்ன நடக்கிறது? File system-க்குள் சென்று, அந்த package-ல் உள்ள submodules-ஐ படித்து அவை அனைத்தையும் import செய்கிறது. மிக எளிதாக தோன்றும் இந்த வழி mac மற்றும் windows ஆப்பரேடிங் சிஸ்டங்களில் சரியாக இயங்குவதில்லை. இவற்றில் filename-ஆனது ஒரே மாதிரியாக இல்லை. ECHO.PY என்ற file-ஐ import செய்யும்போது echo, Echo, ECHOஎன்ற எந்த பெயரில் importசெய்வது என்று… Read More »

எளிய தமிழில் HTML – 4 – Tables

Tables அனைவருக்கும் Table என்றால் என்னவென்று தெரிந்திருக்கும். இப்போது HTML-ல் ஒரு table-ஐ உருவாக்குவது எப்படியென்று பார்க்கப்போகிறோம். முதலில் ஒரு table-ன் தொடக்கத்தின் <table> எனும் tag-ஐயும், கடைசியாக அதற்கான இணை tag-ஐயும் கொடுக்க வேண்டும். பின்னர் table-ல் இடம்பெறப்போகும் ஒவ்வொரு row-ன் ஆரம்பத்தில் <tr>-ம், இறுதியில் </tr> tags-ஐயும் (tr for table row) கொடுக்க வேண்டும். இது table-ன் தலைப்பாக அமையப்போகும் row-க்கும் பொருந்தும். அடுத்தபடியாக table-ன் தலைப்பாக இடப்பெறப்போகும் ஒவ்வொரு வார்த்தையின் முன்னரும்… Read More »

Scilab அறிமுகம்

Scilab ஒரு திறந்த இலவச மென்பொருள் ஆகும்,  அது பயனருக்கு தோதான எண் மற்றும் கணித  package  ஆகும்.  அது பல அறிவியல் பொறியியல் பாடங்களிலும் பயனாகிறது. Windows, Linux மற்றும்  Mac OS/X போன்ற பல  இயங்கு தளங்களுக்கும் கிடைக்கிறது. Scilabன் உச்சரிப்பு “Sci”  Scientific போலவும் “Lab” Laboratory போலவும் இருக்க வேண்டும். Scilab    ஒரு திறந்த இலவச மென்பொருள் என்பதால் பயனர்கள் பின்வருவனவற்றை செய்யலாம்: source codeஐ பார்த்து தேவையானபடி மாற்றிக்கொள்ளலாம் source… Read More »

எளிய தமிழில் HTML – 1

Hyper Text Markup Language என்பதே HTML என்றழைக்கப்படுகிறது. இது ஓர் அழகிய வலைத்தளத்தை உருவாக்கப் பயன்படும் மொழி ஆகும்.HTML மொழியைப் பயன்படுத்தி gedit-ல் உருவாக்கப்படும் ஆவணமானது “.html” எனும் பெயருடன் சேமித்து வைக்கப்படும். பின்னர் இது browser-ல் திறக்கும்போது ஓர் அழகிய வலைதளமாக வெளிப்படும்.   gedit-ல் கொடுக்கப்படும் சாதாரண text-ஆனது ஒருசில tags-வுடன் இணைந்து hypertext-ஆக மாறுகிறது. இந்த hypertext மூலமாக browser-க்குக் கட்டளைகளைப் பிறப்பிப்பதே markup எனப்படும். இதுவே Hyper Text Markup… Read More »

விண்டோஸ் XP-ஐ மறக்க செய்யும் 11 வழிகள் யாவை? – பகுதி 1

விண்டோஸ் XP-யின் வாழ்நாள் ஒருவேளை முடிவு கண்டிருக்கலாம். ஆனால் XP கால வன்பொருட்களும் அதனுடன் சேர்ந்து பயனற்று போக வேண்டும் என்று எந்த கட்டாயமும் இல்லை. லினக்ஸ் உலகில் அதற்கு நிறைய வழிகள் உள்ளன. LXLE அவற்றுள் ஒன்று. அனுபவப்பூர்வமாக LXLE-ஐ உணர்ந்து கொள்ள தயாரா? எனில், தொடர்ந்து படியுங்கள். உங்கள் XP கணினி வன்பொருள் வேறு என்ன செய்ய வல்லது என அறிந்து கொள்ளுங்கள். 1. எடை குறை ஆற்றல் தற்போது புதிதாய் சந்தைக்கு வந்துள்ள… Read More »

WordPress 4.0 Beta 4

The fourth and likely final beta for WordPress 4.0 is now available. We’ve made more than 250 changes in the past month, including: Further improvements to the editor scrolling experience, especially when it comes to the second column of boxes. Better handling of small screens in the media library modals. A separate bulk selection mode […]

Category: Uncategorized