Featured Article

PHP தமிழில் – நூல் அறிமுகம் & பொருளடக்கம்

கணியம் வாசகர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று முதல் PHP என்ற சிறந்த கணினி மொழியை, கணியம் மூலம் எளிமையான தமிழில் கற்று மகிழலாம். இந்த அரும் பணியை செய்ய முன்வைத்துள்ள ஆர்.கதிர்வேல் (linuxkathirvel.info@gmail.com) அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Techotopia வழங்கும் PHP Essentials என்ற நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான், கணியத்தில் PHP தமிழில் என்று தொடராக வரப்போகிறது. அதன் பொருளடக்கம் கீழே உள்ளது. முதல் பகுதி இன்று வெளிவரும். படித்து பகரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் மூலம் எங்களுக்கும், தொடரின்… Read More »

PHP தமிழில் பகுதி 11: Functions

11. Functions (செயல்கூறு) நிரல் எழுதுவதில் முறைகள் உள்ளது ஒன்று நீளமாக எழுதுவது மற்றொன்று சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரித்து எழுதிப் பிறகு தேவையான இடத்தில் சிறிய பகுதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது அல்லது சிறிய பகுதிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து பெரிய நிரலாக மாற்றிக் கொள்வது. Function (செய்லகூறு) என்றால் என்ன? PHP யின் உண்மையான பலமே அதனுடைய செயல்கூறில்தான் இருக்கிறது. PHP யில் 1000 build-in functions மேலும் உள்ளது. செயல்கூறு(function) என்பது கூற்றுகளின்(statements) தொகுதி ஆகும்.… Read More »

PHP தமிழில் பகுதி 10: Flow Control and Looping

10. Flow Control and Looping PHP போன்ற நிரல்மொழிகளைப் பயன்படுத்துவதன் நோக்கமே, வலை (web) அடிப்படையிலான தகவல்களில் தர்க்கம் மற்றும் நுண்ணறிவு நுணுக்கங்களை கட்டமைக்க வேண்டும் என்பதாகும். தர்க்கம், நுண்ணறிவு என்று வந்துவிட்டாலே சூழலுக்கு ஏற்ப தகவல்களின் அடிப்படையில் அடிக்கடி முடிவுகளை எடுக்க வேண்டி வரும். உதாரணமாக, நிரலினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பலமுறை இயக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம் அல்லது குறிப்பிட்ட நிபந்தனை பொருந்தும் போது மட்டும் நிரலை இயக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம்… Read More »

PHP தமிழில் பகுதி 9: Operators (வினைக்குறி)

9. Operators (வினைக்குறி) மாறிகள் (variables) மற்றும் மதிப்புகள் (values) ஆகியவற்றின் மீது கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் மற்றும் இணைத்தல் மற்றும் இன்னும் பல வேலைகளை செய்வதற்கு வினைக்குறிகள் பயன்படுகின்றன. இது PHP யில் மட்டுமல்ல அனைத்து நிரல் மொழிகளிலேயுமே இருக்கின்றது. வினைக்குறிகள் தனியாக மட்டுமல்லாது ++, –, += போன்று இணைந்த வடிவிலும் இருக்கின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கும் மாறிகள் அல்லது மதிப்புகளுடன் இருக்கக் கூடியவை வினைஏற்பிகள் எனப்படும். அத்தகைய வினைஏற்பிகளுடன்… Read More »

PHP தமிழில் 8 மாறிலி (Constants)

கணியம் வாசகர்களுக்கு, PHP தமிழில் 7 ஆவது பகுதி வெளியிடப்படுவதற்கு முன் PHP தமிழில் 8 பகுதி வெளியிடப்படுகிறது. பின்னர் PHP தமிழில் 7 ஆவது பகுதி வெளியாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆசிரியர்குழு 8. மாறிலி (Constants) அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய மாறாத மதிப்புகளுக்கு நீங்கள் மாறிலியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக, வருடத்தின் நாட்கள், பூமியின் விட்டம், 1000 மி.லி = 1 லிட்டர், கணிதத்தில் பயன்படுத்தும் பை போன்றவைகளைக் கூறலாம். என்றைக்கும் இவைகளின் மதிப்பு மாறாமல்… Read More »

PHP தமிழில் – 6 மாறிலிகள் (Variables)

பகுதி – 6 PHP மாறிலிகள் (Variables) மாறிலிகள் உருவாக்குதல் மற்றும் பெயரிடுதல் மாறிலிகளுக்கு மதிப்புகள் கொடுத்தல் மாறிலிகளின் மதிப்புகளை அணுகுதல் மாறிலிகளின் மதிப்புகளை மாற்றுதல் மாறிலி set செய்யப்பட்டுள்ளதா என சோதனை செய்தல் மாறிலிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் முழு எண் மாறிலி வகை (Integer Variable Type) தசம் எண் மாறிலி வகை (Float Variable Type) இரும மாறிலி வகை (Boolean Variable Type) எழுத்து மாறிலி (String Variable) எழுத்துக்களை எழுதுதல் மற்றும்… Read More »

PHP தமிழில் – 5 Comments in PHP

பகுதி – 5 PHP Comments ஒற்றை வரி comments (Single Line Comments) பல வரி comments (Multi Line Comments) அனைத்து கணினி நிரல் மொழிகளிலுமே குறிப்புரை (comments) வசதி இருக்கிறது. இந்த குறிப்புரை -இல் எழுத்தப்படும் வரிகள் நிரலின் பகுதியாக கருதப்படாது. அதாவது comment இல் எழுதப்படும் வரிகள்  நிரல் வரிகளாக கருத்தில் கொண்டு படிக்கவோ/இயக்கவோ பட மாட்டாது. நிரலை எழுதியவரைத் தவிர மற்றவர்கள் அந்த நிரலைப் பார்வையிடும் போது இந்த குறிப்புரை… Read More »

பெ௫ம் தரவு (பிக் டேட்டா)

பெ௫ம் தரவு என்றால் என்ன…?? அனைத்து துறைகளும் இப்பொழுது கணினிமயமாகிவிட்டது. எல்லாதரபினரும், பல்வேறு வகையான தரவுகளையும் அனைத்தையும், கணினியில் சேமித்து வ௫கின்றனா். சிறியளவில் இ௫ந்த தரவுகள், நாளைடைவில் பொரிதாகி வளர்ந்துவிட்டன. அத்தனை பெரிய தரவுகளை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் கணிணியில் சேமிக்கவோ, செயலாக்கம் செய்யவோ முடியாத காரியம், மிகவும் கடினமும்கூட. அனைத்து பெரிய தரவுகளும், பெ௫ம் தரவுகள் அல்ல, நம்மை போன்று மடிக்கணினி பயன்படுத்துவோற்கு 500GB பொரியது, சறிய அலுவலகத்தில் 10TB பொரியது, பெரும் நிறுவனங்களில் 10PB… Read More »

PHP தமிழில் – பகுதி 4 PHP Script உருவாக்குதல்

பகுதி – 4 PHP Script – ஐ உருவாக்குதல் PHP குறியீடுகள் PHP – ஐ நிறுவுதல் PHP கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ளதா என சோதனை செய்தல் HTML கோப்பிற்குள் PHP Script – ஐ பொதிதல் (Embedded) PHP நிரலுக்குள் HTML நிரலை – ஐ பொதிதல் (Embedded) PHP Script உருவாக்குதல் இதற்கு முந்தைய பகுதிகளில் PHP எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்தோம். இந்த பகுதியில் PHP Script – ஐ எப்படி… Read More »

PHP தமிழில் – 3 PHP எப்படி வேலை செய்கிறது?

பகுதி – 1 PHP – இன் வரலாறு PHP Script உருவாக்குதல் PHP பிரபலமானது எப்படி? பகுதி – 2 PHP – ஓர் அறிமுகம் பகுதி – 3 PHP எப்படி வேலை செய்கிறது?   PHP எப்படி வேலை செய்கிறது? பயனர் தன்னுடைய கணினியில் இருக்கும் இணைய உலாவியைத் திறந்து, உலாவியினுடைய முகவரிப்பட்டையில் இணையதளத்தின் முகவரியை கொடுத்து இயக்கும் போது, உலாவி வலைப்பக்கத்தின் பிரதியை கேட்டு  இணைய வழங்கிக்கு கோரிக்கை அனுப்புகிறது. இணைய… Read More »

PHP தமிழில் – 2 ஓர் அறிமுகம்

  பொருளடக்கம் பகுதி – 1 PHP – இன் வரலாறு PHP Script உருவாக்குதல் PHP பிரபலமானது எப்படி? பகுதி – 2 PHP – ஓர் அறிமுகம் PHP என்றால் என்ன? PHP என்பது ஒரு Server Side Scripting language. எளிமையாக சொல்ல வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் தேவைப்படுகிறது. அதை இணையமூலம் வாங்குவதற்காக ஏதோ ஒரு  பதிப்பகத்தின் இணையதளத்திற்கு செல்கிறீர்கள். அந்த பதிப்பகத்தின் இணையதளம் PHP மூலம் உருவாக்கப்பட்டதெனில். அந்த இணைதளத்தில்… Read More »